Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

PRZEBUDOWA DROGI WEWNĘTRZNEJ UL. 1000- LECIA W KRAPKOWICACH

Projekt pn. „PRZEBUDOWA DROGI WEWNĘTRZNEJ UL. 1000- LECIA
W KRAPKOWICACH”

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU CELOWEGO Fundusz Dróg Samorządowych

Dofinansowanie: 197 193,07 zł

Całkowita wartość inwestycji: 328 655,11 zł

Brak opisu obrazka

W ramach przedmiotowego zadania przebudowano 138,30 m drogi na ul. 1000-lecia w Krapkowicach.  W ramach inwestycji wykonano: roboty przygotowawcze, roboty rozbiórkowe, jezdnię, instalację sanitarną, pełniona była funkcja inspektora nadzoru, zainstalowano tablice informacyjne. W wyniku realizacji przedsięwzięcia nastąpiło zwiększenie płynności ruchu, zmniejszenie hałasu komunikacyjnego i zapylenia oraz podniesienie bezpieczeństwa komunikacyjnego w obrębie oddziaływania zadania. Inwestycja ta pozytywnie wpłynęła na wzrost dostępności komunikacyjnej oraz atrakcyjności nieruchomości zlokalizowanych przy drodze oraz podmiotów gospodarczych zlokalizowanych w jej obrębie.

Wersja XML