Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Harmonogram wywozu odpadów na terenie Gminy Krapkowice obowiązujący od 1 stycznia 2014

UWAGA

Od 1 stycznia 2014 roku mieszkańcy Gminy Krapkowice zobowiązani są do wnoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kasie Urzędu Miasta i Gminy w Krapkowicach lub przelewem na rachunek bankowy nr

55 8884 0004 2001 0000 7777 0200

 

Harmonogramy odbioru odpadów obowiązujące od 1 stycznia 2014.

Miasto:

PDFKrapkowice.pdf
PDFzabudowa_wielorodzinna.pdf

 

Sołectwa:
PDFborek.pdf
PDFdąbrówka górna.pdf
PDFgwoździce.pdf
PDFkórnica.pdf
PDFligota krapkowicka.pdf
PDFnowy dwór.pdf
PDFpietna.pdf
PDFrogów op..pdf
PDFsteblów.pdf
PDFściborowice.pdf
PDFżużela.pdf
PDFżywocice.pdf

Firmy / posesje niezamieszkałe:
PDFHarmonogram-wywozu-odpad-w-z-firm.pdf

 

 

 

Wersja XML