Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Miesiąc Seniora

„Miesiąc Seniora” to  święto, które organizowane jest co roku w październiku dla wszystkich Seniorów z gminy Krapkowice. To szczególny czas, w którym Seniorzy mogą się spotkać i wymienić doświadczeniami, ale również pochwalić swoimi talentami i umiejętnościami oraz wziąć czynny udział w wydarzeniach kulturalnych i rekreacyjnych.

W tym roku, w związku z panującą pandemią COVID-19 w gminie Krapkowice zmienia się forma obchodów „Miesiąca Seniora”. Organizacje pozarządowe zrzeszające Seniorów, takie jak: Uniwersytet III Wieku, Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów, Stowarzyszenie Twórców i Artystów „Pasja”, Stowarzyszenie Trzeźwościowo-Turystyczne, Dom Dziennego Pobytu oraz przedstawiciele Forum Seniorów w Województwie Opolskim przygotowują spotkania i wydarzenia z okazji nadchodzącego „Miesiąca Seniora”. Spotkania będą się odbywały z zachowaniem wszelkich zasad bezpieczeństwa zgodnie z wytycznymi Ministra Zdrowia oraz Głównego Inspektora Sanitarnego.

Brak opisu obrazka

Wersja XML