Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE KIEROWNICZE STANOWISKO URZĘDNICZE Z DNIA 12.12.2013

Burmistrz Krapkowic ogłasza II nabór  na wolne stanowisko:

Naczelnika Wydziału Gospodarki Komunalnej i Inwestycji

 

Nazwa i adres jednostki:

Urząd Miasta i Gminy 

ul. 3 Maja 17, 47-303 Krapkowice.

 

Wymiar zatrudnienia:     pełny etat

 

Liczba stanowisk pracy: 1

 

I. Wymagania niezbędne:

 

II. Wymagania dodatkowe:

 

III. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku pracy:

IV. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

 

V. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia, wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych    w Urzędzie Miasta i Gminy w Krapkowicach, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnienia osób niepełnosprawnych wynosił poniżej 6%.

 

VI. Wymagane dokumenty i oświadczenia :

 

VII. Miejsce i termin złożenia dokumentów:

Dokumenty należy złożyć lub przesłać w zaklejonej kopercie na adres Urzędu Miasta i Gminy  ul. 3 Maja 17, 47-303 Krapkowice  z napisem „Nabór  na Naczelnika Wydziału Gospodarki Komunalnej i Inwestycji” w terminie do 10.01.2014 r. do godziny 14.00.

 

VIII. Informacje dodatkowe:

                                                                                              Burmistrz Krapkowic
                                                                                               /-/ Andrzej Kasiura

 

 

 

 

 

 

 

Wersja XML