Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Urzędy i instytucje

Urząd Miasta i Gminy
47-303 Krapkowice, ul. 3 Maja 17
tel. 77 446 68 00, faks: 77 446 68 88

Starostwo Powiatowe
47-303 Krapkowice, ul. Kilińskiego 1
tel. 77 407 43 00, faks: 77 407 43 32

Urząd Skarbowy
47-300 Krapkowice, ul.Opolska 96a
tel. 77 4467732, 77 446 77 10,
fax. 77 446 77 11

Powiatowy Urząd Pracy 
47-303 Krapkowice, ul.Kilińskiego 1a
tel. 77 446 66 30, faks: 77 446 66 25

Urząd Pocztowy w Krapkowicach
47-300 Krapkowice, ul. Opolska 30
tel. 77 407 90 81

Urząd Pocztowy w Otmęcie
47-303 Krapkowice, ul. Krasickiego 4
tel. 77 407 81 25

Zakład Ubezpieczeń Społecznych
Oddział w Opolu

Punkt Informacyjny w Krapkowicach
47-303 Krapkowice, ul. Kilińskiego 1
tel./fax. 77 466 53 61

Komenda Powiatowa Policji
47-300 Krapkowice, ul. Sądowa 25
tel. 77 407 97 23

Straż Miejska
47-303 Krapkowice, ul. 3 Maja 17
tel. 77 466 13 00, 77 44 66 810
kom. 606 44 84 22

Powiatowa Komenda Państwowej
Straży Pożarnej

47-303 Krapkowice, ul. 3 Maja 19
tel. 77 407 97 00

Międzyzakładowa Spółdzielnia Mieszkaniowa "Zjednoczenie"
47-300 Krapkowice, Rynek 19
tel. 77 466 15 89, 77 466 13 89 

"ZGM" Sp. z o.o.
47-300 Krapkowice, ul. Rybacka 9
tel. 77 466 18 88, 077 466 41 88

 

Ośrodek Pomocy Społecznej
47-303 Krapkowice, ul. Damrota 2
tel. 77 446 65 59, 77 446 65 65

Dom Pomocy Społecznej "Anna"
47-303 Krapkowice, ul. Ogrodowa 5
tel. 77 466 17 06

Środowiskowy Dom Samopomocy
47-303 Krapkowice, os. XXX-lecia 23
tel. 77 466 47 99

Warsztat Terapii Zajęciowej
47-303 Krapkowice, ul.Mickiewicza 1
tel. 77 466 72 60

Stacja Opieki "CARITAS" Diecezji Opolskiej
47-300 Krapkowice, ul.Moniuszki 6
tel. 77 466 38 29

Inspekcja Weterynaryjna
Powiatowy Inspektorat Weterynaryjny

47-303 Krapkowice, ul. Kilińskiego 1
tel. 77 466 15 15

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna
47-303 Krapkowice, ul. Ks. Koziołka 30
tel. 77 446 67 40, fax. 77 446 67 41

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego
47-303 Krapkowice, ul. Kilińskiego 1
tel./faks: 77 466 14 70

Powiatowy Zarząd Dróg
47-300 Krapkowice, ul. Staszica 8
tel./fax. 77 466 73 47

Ośrodek Informacji dla Osób Niepełnosprawnych
(budynek Starostwa Powiatowego)
47-303 Krapkowice, ul. Kilińskiego 1- pok. nr 3,
tel. 77 446 65 00

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
47-303 Krapkowice, ul.Kilińskiego 1
tel. 77 446 60 15

Wersja XML