Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Kolejne komputery dla szkół

7 lipca gmina Krapkowice podpisała umowę na zakup laptopów przeznaczonych dla uczniów do realizacji nauki zdalnej w ramach projektu grantowego pn. „Zdalna Szkoła+ w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej”. Wartość pozyskanego grantu wyniosła 55 000 zł.

Burmistrz Krapkowic z laptopami.

Burmistrz Krapkowic Andrzej Kasiura odebrał sprzęt komputerowy z akcesoriami, który w najbliższych dniach zostanie przekazany do 7 szkół podstawowych.

Z użyczonego sprzętu skorzystają głównie uczniowie z rodzin wielodzietnych, aby każdy uczeń w tych rodzinach mógł swobodnie uczestniczyć w zajęciach dydaktycznych prowadzonych w formie zdalnej.

Logotypy unijne

Wersja XML