Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Otwarcie przedszkoli i szkół w gminie Krapkowice

Po szczegółowej analizie dotyczącej zapewnienia bezpiecznych warunków dzieciom i pracownikom placówek oświatowych oraz wypracowanym modelu funkcjonowania placówek z dyrektorami szkól i przedszkoli w dniu 18 maja 2020 r. Burmistrz Krapkowic informuje, że placówki te wznawiają działalność z dniem 25 maja 2020 r.

W uzgodnieniu z dyrektorami gminnych placówek oświatowych ustalono, że:

1. Od dnia 25 maja 2020 r. nastąpi otwarcie przedszkoli dla dzieci, których rodzice powracają
    do pracy, w godzinach:

- Przedszkole Publiczne Nr 1 w Krapkowicach        od godz.6.30 do godz.16.30

- Przedszkole Publiczne Nr 4 w Krapkowicach        od godz.6.30 do godz.16.30

- Przedszkole Publiczne Nr 6 w Krapkowicach        od godz.6.30 do godz.16.30

- Przedszkole Publiczne Nr 8 w Krapkowicach        od godz.6.30 do godz.16.30

- Przedszkole Publiczne w Żywocicach                    od godz.7.00 do godz.16.00

- Przedszkole Publiczne w Kórnicy                          od godz.8.00 do godz.13.00

- Przedszkole Publiczne w Gwoździcach                 od godz.7.30 do godz.15.30

- Przedszkole Publiczne w Dąbrówce Górnej           od godz.7.30 do godz.15.00

Burmistrz Krapkowic jednocześnie informuje, że Przedszkole Publiczne Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Krapkowicach będzie zamknięte do końca maja br. ze względu na prowadzone prace remontowo-adaptacyjne. Dla dzieci z Przedszkola Publicznego Nr 2 w Krapkowicach uruchomione będą dwa oddziały przedszkolne w Zespole Szkolno – Przedszkolnym Nr 4 w Krapkowicach. Opiekę nad dziećmi będą sprawować nauczyciele z Przedszkola Publicznego Nr 2 w Krapkowicach.

2. Od dnia 25 maja 2020 r. nastąpi otwarcie świetlic szkolnych dla dzieci klas I-III;

3. Od dnia 1 czerwca 2020 r. rozpoczną się dobrowolne konsultacje ze wszystkich przedmiotów dla uczniów klas VIII i dla uczniów pozostałych klas oraz uczniów posiadających orzeczenia
o potrzebie kształcenia specjalnego ( zajęcia rewalidacyjne).

4. W dniach od 16 do 18 czerwca 2020 r. odbędą się egzaminy ósmoklasisty.

O formach i terminach konsultacji rodziców i uczniów poinformuje dyrektor placówki, biorąc pod uwagę rozwój sytuacji epidemiologicznej w gminie.

W szkołach i przedszkolach opracowane zostały przez dyrektorów procedury bezpieczeństwa w warunkach pandemii COVID 19 zgodnie z wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego oraz zaleceniami Ministra Zdrowia, z którymi muszą zapoznać się rodzice.

Dzięki współpracy z Krapkowickim Centrum Zdrowia pracownicy pedagogiczni przedszkoli, szkół z klas 1-3 oraz obsługi poddani zostaną badaniom na obecność przeciwciał.

Dyrektorzy zapewnili pracownikom wyposażenie w przyłbice, maseczki, rękawiczki i fartuchy, zamontowane zostały dozowniki z mydłem dezynfekcyjnym, placówki zostały wyposażone w płyny dezynfekcyjne. Przed wejściem do placówek będą dokonywane pomiary temperatury dzieciom oraz pracownikom. Wszelkich informacji dotyczących pobytu dzieci w placówkach oświatowych udzielają dyrektorzy i wychowawcy grup.

Z uwagi na istniejące zagrożenia należy liczyć się z tym, że dochodzenie do pełnego funkcjonowania placówek będzie odbywać się etapami rozłożonymi w dłuższym czasie. Przy podejmowaniu decyzji o wysłaniu dziecka do placówki sprawującej opiekę apeluję do Państwa o rozwagę i kierowanie się przede wszystkim dobrem dziecka. Dlatego, zgodnie z zaleceniami Ministra Zdrowia, jeżeli nie musicie Państwo posyłać dziecka lub boicie się o jego zdrowie, to rozważcie pozostawienie go dalej w domu. 

Z uwagi na szczególną sytuację, w trosce o bezpieczeństwo dzieci i mieszkańców liczymy na zrozumienie i współpracę mieszkańców.

Wersja XML