Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Komputery dla dzieci przekazane przez fundację EMS.PL z Opola

Zdalne nauczanie to nie lada wyzwanie zarówno dla nauczycieli, jak i uczniów. Do tego dochodzą jeszcze problemy związane z brakiem sprzętu do nauki m.in. komputerów.

Dlatego  w dniu 14 kwietnia 2020 r. Fundacja EMS.PL z Opola ratownictwo specjalistyczne przy wsparciu KGPR przekazała nieodpłatnie sprzęt komputerowy dla dzieci potrzebujących z gminy Krapkowice do prowadzenia nauki zdalnej w domu podczas panującej epidemii w kraju COVID- 19.

Komputery zostały przekazane do Stowarzyszeniowej Podstawowej Szkoły w Steblowie gdzie zostaną rozdysponowane dla uczniów.

Serdecznie dziękujemy Fundacji EMS.PL za pomoc i przekazanie nieodpłatnie sprzętu komputerowego, który ułatwi dzieciom naukę w tym trudnym dla nas wszystkich czasie.

Brak opisu obrazka

Wersja XML