Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Studium uwarunkowań gminy krapkowice

Studium uwarunkowań  i  kierunków zagospodarowania  przestrzennego  gminy  Krapkowice . Zmiana – tekst jednolity 2007r. Tekst studium stanowi zał.nr 1 do uchwały Rady Miejskiej w Krapkowi-cach nr IX/72/2007 z dnia 17 września 2007r.

Studium uwarunkowań  i  kierunków zagospodarowania  przestrzennego gminy  Krapkowice >> pobierz plik (*PDF)

Studium uwarunkowań  i  kierunków zagospodarowania  przestrzennego gminy  Krapkowice >> pobierz plik (*PDF)

Uchwała w sprawie uchwalenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Krapkowice.doc rozmiar: 3,44 KB
pobrań: 0
data: 2006-01-09 13:36:24
 

 


Wersja XML