Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja dla przedsiębiorców o możliwości odroczenia płatności należnego czynszu

W związku z ogłoszeniem stanu zagrożenia epidemicznego z powodu zakażeń wirusem SARS-CoV-2 (koronawirus), Najemcy lokali użytkowych, którzy wstrzymali działalność gospodarczą (zamknęli lokale) - Zgodnie z decyzją Burmistrza Krapkowic - będą mogli skorzystać z wsparcia Gminy, składając do ZGKiM Sp. z o. o. uzasadniony wniosek o odroczenie płatności należnego czynszu.

W pierwszej kolejności Najemca powinien przesłać wniosek do Spółki ZGKiM, w którym poinformuje o zawieszeniu działalności w lokalu, wskazując przyczyny zawieszenia. Wnioski są dostępne na stronie bip.zgkim.krapkowice.pl (w zakładce ogłoszenia) i należy przesyłać je wyłącznie drogą elektroniczną, na adres . Wiadomości o rozprzestrzeniającej się pandemii COVID-19 i podejmowanych przez rząd środkach mających na celu zminimalizowanie zachorowań są powszechnie znane i w uzasadnieniu wniosku należy wskazać zarówno na te przyczyny jak i wpływ zaistniałej sytuacji na możliwość wykonywania przez Najemcę umowy. W dokumencie należy zawnioskować do Spółki o zawieszenie czynszu na czas wstrzymania przez Najemcę prowadzenia działalności w lokalu przez okres trwania przyczyn powodujących wstrzymanie.

Należy pamiętać, że sprawy rozpatrywane będą indywidualnie, z uwzględnieniem konkretnej sytuacji.

Informacje o ewentualnych innych rozstrzygnięciach pomocowych w powyższym zakresie będą podawane na bieżąco.

Wersja XML