Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Komunikat Burmistrza Krapkowic o zmianie pracy Urzędu

Drodzy Mieszkańcy,

w związku z  ogłoszeniem  na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego (§ 8 ust .1 pkt.2 oraz ust.2 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13  marca 2020 r.,) oraz  kierując się troską o zdrowie i bezpieczeństwo, informuję że w okresie od 16 marca do odwołania  poszczególne Wydziały UMiG w Krapkowicach, będą wykonywały określone zadania w SPOSÓB WYŁĄCZAJĄCY BEZPOŚREDNIĄ OBSŁUGĘ INTERESANTÓW.

rejestracja urodzeń i zgonów (po wcześniejszym kontakcie telefonicznym w celu uzgodnienia godziny – tel. 77 44 66 868, 77 44 66 867,

wydawanie odpisów aktów stanu cywilnego (wyłącznie mieszkańcy gminy Krapkowice) – wnioski w sprawie wydania odpisów można wysłać pocztą lub przez e-puap

zaplanowane śluby cywilne (bez zmian) z ograniczoną liczbą gości do 10 osób.

zalecamy składanie wniosków o wydanie nowego dowodu osobistego za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP.

WAŻNE: Obsługa klientów będzie prowadzona tylko w najpilniejszych sprawach i tylko dla mieszkańców Miasta i Gminy Krapkowice po uprzednim umówieniu się telefonicznie
-77 44 66 865 lub 77 44 66 871.

- nieruchomości – 77 44 66 830 lub 77 44 66 862

- gospodarka odpadami komunalnymi – 77 44 66 895 lub 77 44 66 838

- wycinka drzew – 77 44 66 870

- decyzje środowiskowe, bezdomne zwierzęta – 77 44 66 864

- dotacje celowe do wymiany źródeł ogrzewania – 77 44 66 805.

 

 

Oświetlenie i oznakowanie – 774466881

Interwencje dot. dróg – 774466817

Inwestycje – 774466861

Zajęcie pasa drogowego  – 774466896

sporządzanie i wydawanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego

tel. 77 44 66 803

tel. 77 44 66 823

wydawanie zaświadczeń o przeznaczeniu terenów w planach zagospodarowania przestrzennego gminy (głównie do celów notarialnych)

tel. 77 44 66 803

tel. 77 44 66 823

wydawanie wypisów i wyrysów z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy

tel. 77 44 66 803

tel. 77 44 66 823

opiniowanie wstępnych projektów podziałów nieruchomości

tel. 77 44 66 803

 

 

dzierżawy rolnej/rocznej/miesięcznej,

wieczystego użytkowania gruntów,

przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,

wykupu mieszkań na raty.

Wszystkich kontrahentów prosimy o przesyłanie faktur na Gminę Krapkowice drogą elektroniczną na adres mailowy

 

Proszę interesantów o załatwianie niezbędnych spraw elektronicznie lub telefonicznie.  W miarę możliwości wszelkiego rodzaju opłaty powinny być uiszczane przelewami. Istnieje również możliwość załatwienia spraw poprzez platformę ePUAP  lub przez formularz kontaktowy na stronie www.krapkowice.pl

Zmianie ulegają także zasady przyjęć mieszkańców przez Burmistrza Krapkowic oraz jego Zastępcy. Wszelkie informacje będą udzielane w wyłącznie telefonicznie, w każdy poniedziałek w godz. 13:00- 16:00 – tel. 77 44 66 833

 

Dane kontaktowe do Urzędu Miasta i Gminy w Krapkowicach:

- adres e-mailowy Biura Podawczego Urzędu Miasta: http:// www.krapkowice.eu

 

- telefon do Punktu Obsługi Klienta: +48  77 44 66 833

 

 - elektroniczna skrzynka podawcza: /UMiG/Skrytka (http://epuap.gov.pl/)

 

NUMERY KONT BANKOWYCH

Bank Spółdzielczy w Krapkowicach:
93 8884 0004 2001 0000 7777 0001 (rachunek bieżący);

 66 8884 0004 2001 0000 7777 0002 (rachunek depozytów).

 

 Informacja do rachunku bankowego dla osób dokonujących wpłat z zagranicy:

  SWIFT-BIC Code: POLUPLPR

  Bank BPS S.A. Warszawa

  Bank Spółdzielczy w Krapkowicach

 IBAN: PL 93 8884 0004 2001 0000 7777 0001

Osoby powracające z zagranicy przeziębione lub z podwyższoną temperaturą proszone są o powstrzymanie się od załatwienia sprawy osobiście ze względu bezpieczeństwa, tym bardziej osoby objęte kwarantanną domową.

Wersja XML