Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Stawki podatków i opłat lokalnych na 2020 rok

Stawki podatków i opłat lokalnych na 2020 rok

Uchwały na 2020 rok:
PDFUchwała XII-130-2019 z 21.11.2019r.-stawki podatku od nieruchomości na 2020 rok.pdf
PDFUchwała nr VI-67-2019 z dnia 18 Kwietnia 2019 w sprawie ustalenia poboru podatków w drodze inkasa.pdf
PDFUchwała XI-119-2019 w sprawie zmiany uchwały - inkasenci.pdf
PDFUchwała XXII-262-16 w sprawie stawek podatku od środków transportowych na 2018.pdf
PDFUchwała XII-131-2019 z 21.11.2019r. - zwolnienia w podatku od nieruchomości.pdf
PDFUchwała XII-132-2019r. z 21.11.2019r.-uchylenie uchwały w sprawie opłaty za psa.pdf
PDFStawki podatków i opłat lokalnych na 2020 rok.pdf

Wersja XML