Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Bądź współtwórcą folderu o Krapkowicach

Gmina Krapkowice przystępuje do tworzenia nowego folderu informacyjno-turystycznego. Folder ten zostanie wydany w czterech językach obcych i posłuży do celów promocyjnych Gminy.

W związku z tym zaistniał pomysł, aby w tworzenie folderu włączyć również mieszkańców. Każdy, kto posiada fotografie z ciekawymi ujęciami miasta i gminy, przyrody występującej na terenie gminy, zabytków itp., może podzielić się tymi fotografiami. Wybrane wówczas zdjęcia trafią do folderu
z podpisem jego autora. W ten sposób prócz promocji naszej Gminy, promować chcemy naszych mieszkańców.

Ze względu na dalszą obróbkę fotografii, prosi się o przesyłanie ich w możliwie najlepszej rozdzielczości.

Serdecznie zapraszamy do przesyłania zdjęć na adres: lub dostarczenie
ich osobiście na nośniku elektronicznym – II Budynek Urzędu Miasta i Gminy w Krapkowicach,
ul. 3 Maja 21, parter – Wydział Promocji i Rozwoju Gospodarczego.

Wraz ze zdjęciami konieczne jest przekazanie praw autorskich i majątkowych do zdjęć na rzecz Gminy Krapkowice na cele promocyjne. Stosowne oświadczenie przygotowane zostanie dla autorów wybranych zdjęć na miejscu w Urzędzie.

Termin nadsyłania zdjęć - do 31-10-2013r.

W razie pytań informacji uzyskać można także pod telefonem: 77 44 66 880

Nad. Wydz. PiRG
UMiG w Krapkowicach

Wersja XML