Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Konsultacje Urządu Marszałkowskiego Województawa Opolskiego - projektów Uchwał Sejmiku Województwa Opolskiego

Ogłoszenie dotyczące konsultacji projektów uchwał Sejmiku Województwa Opolskiego zmieniających uchwałę w sprawie nadania statutu Teatrowi im. Jana Kochanowskiego w Opolu i uchwałę w sprawie nadania statutu Filharmonii Opolskiej im. Józefa Elsnera
w Opolu.

Zapraszamy organizacje pozarządowe prowadzące działalność statutową w obszarze podlegającym konsultacjom na terenie województwa opolskiego do zgłaszania uwag/ propozycji do projektów uchwał Sejmiku Województwa Opolskiego zmieniających uchwałę w sprawie nadania statutu Teatrowi im. Jana Kochanowskiego w Opolu i uchwałę w sprawie nadania statutu Filharmonii Opolskiej im. Józefa Elsnera w Opolu.

Termin przeprowadzenia konsultacji: 27 listopada – 10 grudnia 2019 r.

Sposób konsultacji: ewentualne uwagi/propozycje do projektu uchwały Sejmiku Województwa Opolskiego będzie można zgłaszać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail dks@opolskie.pl na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do Regulaminu konsultowania aktów prawa miejscowego z organizacjami pozarządowymi w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji oraz z Radą Działalności Pożytku Publicznego Województwa Opolskiego, stanowiącego załącznik do Uchwały Nr I/13/2014 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 28 listopada 2014 r.

Dokumenty podlegające konsultacjom:

projekty uchwał Sejmiku Województwa Opolskiego zmieniające:

1)    uchwałę w sprawie nadania statutu Teatrowi im. Jana Kochanowskiego w Opolu
2)    uchwałę w sprawie nadania statutu Filharmonii Opolskiej im. Józefa Elsnera w Opolu

Uchwała Zarządu Województwa Opolskiego, na podstawie której rozpoczęto konsultacje, wraz z harmonogramem konsultacji:

Uchwała nr 1742/2019 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 18 listopada 2019 r.

DOCXogłoszenie dot. konsultacji projektów.docx
DOCXUCHWAŁA NR 1742.docx
DOCXZałącznik nr 1 do uchwały 1742_2019.docx
DOCXZałącznik Nr 2 do uchwały 1742_2019.docx
DOCXformularz uwag.docx

Wersja XML