Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Żebranie pod supermarketem

Brak opisu obrazka

Dnia 25.10.2019 r. mieszany patrol Straży Miejskiej w Krapkowicach oraz Policji otrzymał informację o nietrzeźwym mężczyźnie żebrzącym pod jednym z supermarketów na ul. Prudnickiej w Krapkowicach. Patrol dokonał penetracji wskazanego miejsca. Mężczyzny jednak nie napotkano. Wykroczenie jakim jest żebranie określone jest w dyspozycji art. 58 par. 1 Kodeksu Wykroczeń. W artykule tym czytamy ,,Kto, mając środki egzystencji lub będąc zdolnym do pracy, żebrze w miejscu publicznym podlega karze ograniczenia wolności, grzywny do 1500 zł albo karze nagany.

Wersja XML