Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Program działań na rzecz osób niepełnosprawnych gminy Krapkowice

Polityka społeczna wobec osób niepełnosprawnych to ogół działań podmiotów publicznych, samorządowych i organizacji pozarządowych, mających na celu tworzenie ogólnych warunków pracy, bytu i funkcjonowania osób niepełnosprawnych we wszystkich dziedzinach życia gospodarczego i społecznego, umożliwiającego im pełną integrację ze społeczeństwem. Tak określona polityka społeczna odnosi się zarówno do szczebla regionalnego jak i lokalnego.

Istotnym i zasadnym stało się zatem opracowanie długofalowego programu samorządu, dotyczącego poprawy warunków życia społecznego i zawodowego osób niepełnosprawnych na terenie miasta i gminy Krapkowice.

DOCProgram działań na rzecz osób niepełnosprawnych gminy Krapkowice 2002-2010.doc przyjęto uchwałą Rady Miejskiej Nr XXIX/479/01 z dnia 20.11.2001 roku.

 

Wersja XML