Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Konkurs - Przyjazna Wieś 2013

Konkurs „Przyjazna Wieś 2013”

Szanowni Państwo,
Zarząd Województwa Opolskiego ogłosił Konkurs „Przyjazna Wieś”.
Celem konkursu jest identyfikacja innowacyjnych i efektywnych projektów infrastrukturalnych o zasięgu lokalnym, regionalnym lub transregionalnym zrealizowany na terenach wiejskich przy wsparciu środków unijnych.
W konkursie mogą wziąć udział beneficjenci, którzy zrealizowali projekty wspierające rozbudowę infrastruktury technicznej lub społecznej (tzw. „projekty miękkie”).
Dla laureatów każdej kategorii konkursowej Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego przewidział następujące nagrody finansowe:
I miejsce – 9 000 zł.
II miejsce – 7 500 zł.
III miejsce – 5 500 zł.

Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Schematu III Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Zgłoszenia do konkursu należy składać w terminie do 27 września 2012 r.
Zachęcam do uczestnictwa w konkursie.

V edycja konkursu Przyjazna Wieś

„Przyjazna wieś" to organizowany w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich konkurs na najlepszy projekt wspierający rozbudowę infrastruktury na terenach wiejskich, współfinansowany z funduszy europejskich. W tegorocznej edycji konkurs realizowany jest w podziale na dwie kategorie: infrastrukturę techniczną i infrastrukturę społeczną oraz w dwóch etapach: I - regionalnym i II - ogólnopolskim.

Do udziału w tegorocznej edycji konkursu zaproszone są wszystkie gminy wiejskie i miejsko - wiejskie w Polsce, które realizowały inwestycje przyczyniające się do rozwoju społecznego i gospodarczego polskiej wsi.

Warunkiem udziału w konkursie jest zakończenie projektu (tj. zatwierdzenie sprawozdania końcowego) przed upływem terminu składania formularzy zgłoszeniowych do I etapu konkursu. Szczegółowe informacje na temat konkursu mogą Państwo uzyskać w Fundacji Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA (tel. (22) 623-19-01, , ), w sekretariatach regionalnych KSOW, w Urzędach Marszałkowskich.

Szczegółowe informacje: http://ksow.gov.pl/strony-luzne/przyjazna-wies-2013.html

Do pobrania:

PDFKryteria_oceny_projektów_-_infrastruktura_społeczna_02.pdf

PDFlist_skan.pdf

PDFOc_proj_inf_te.pdf.pdf

PDFOgłoszenie_konkursu_PW_2013.pdf

PDFRegulamin_PW_2013.pdf

DOCWzór_formularza_PW_2013.doc

Wersja XML