Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wyrzucanie odpadów pod ,,PSZOK"

Brak opisu obrazka

Funkcjonariusze Straży Miejskiej w Krapkowicach w ostatnim okresie prowadzą czynności wyjaśniające w kilku sprawach w związku ze zgłoszeniami dotyczącymi wyrzucania odpadów niezgodnie z przepisami na terenie Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na ul. Piastowskiej oraz Limanowskiego w Krapkowicach. Prowadzone postępowania dotyczą wykroczeń polegających na pozbywaniu się odpadów niezgodnie z przepisami Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz odrębnymi przepisami w tym przypadku z regulaminu ,,PSZOK" Osoby wywożące odpady, pozostawiając je na terenie ,,PSZOK-u" w dni jego zamknięcia popełniają wykroczenie zagrożone grzywną.

Wersja XML