Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

OBOWIĄZUJĄCE AKTY PRAWNE

 

Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Krapkowice

PDFUchwała RM w Krapkowicach Nr XVII/218/2020 w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Krapkowice.pdf

PDFUchwała RM w Krapkowicach Nr XXII/267/2020 w sprawie zmiany Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Krapkowice.pdf

PDFUchwała RM w Krapkowicach Nr XXV/326/2021 w sprawie zmiany Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Krapkowice.pdf

 

Metoda ustalenia opłaty za odpady komunalne (stawka opłaty)

PDFUchwała RM w Krapkowicach Nr XIV/173/2020 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki tej opłaty.pdf - obowiązuje od 1 lutego 2020 roku

PDFUchwała RM w Krapkowicach Nr IV/46/2019 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki tej opłaty.pdf

 

Termin uiszczania opłaty za odpady komunalne

PDFUchwała RM w Krapkowicach Nr XV/189/2020 w sprawie określenia terminu uiszczania opłaty za odpady.pdf

 

Szczegółowy sposób świadczenia usług w zamian za opłatę za odpady komunalne

PDFUchwała RM w Krapkowicach Nr XVII/219/2020 w sprawie określenia szczegółowego zakresu usług w zamian za opłatę za odpady komunalne.pdf

PDFUchwała RM w Krapkowicach Nr XXII/268/2020 w sprawie zmiany Uchwały Nr XVII/219/2020 w sprawie określenia szczegółowego zakresu usług.pdf

 

Wzór deklaracji

PDFUchwała RM w Krapkowicach Nr XIV/175/2020 w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za odpady komunalne.pdf - obowiązuje od 1 lutego 2020 roku

PDFUchwała RM w Krapkowicach Nr IV/47/2019 w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za odpady komunalne.pdf

 

Usługi dodatkowe

PDFUchwała RM w Krapkowicach Nr XXV/327/2021 w sprawie określenia rodzajów dodatkowych usług świadczonych w zakresie odbierania odpadów komunalnych.pdf

 

Górne stawki opłat za odpady - dotyczy nieruchomości niezamieszkałych

PDFUchwała RM w Krapkowicach Nr XXXVII/448/2022 w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości.pdf

 

 

 

 

 

 

 

Wersja XML