Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wykaz nieruchomości do sprzedaży

Burmistrz Krapkowic informuje, że na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Krapkowicach oraz na stronach internetowych urzędu zostały  podane do publicznej wiadomości wykazy nieruchomości  przeznaczonych   do sprzedaży w drodze przetargu ograniczonego:
 -  działka nr 966/2 z mapy 13, obręb Krapkowice,
 -  działka nr 14/10 z mapy 7, obręb Krapkowice.

PDFZarządzenie 116,2019.pdf

PDFZarządzenie 117,2019.pdf

Wersja XML