Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ogłoszenie Burmistrza Krapkowic

"Burmistrz Krapkowic informuje, że na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta  i Gminy Krapkowice oraz na stronach internetowych urzędu zostały podane do publicznej wiadomości wykazy:
- nieruchomości niezabudowanej przeznaczonej do sprzedaży dla poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej -  dz. 1007/31 mapa 4, obręb Kórnica;
- nieruchomości zabudowanej przeznaczonej w najem -  dz. 195/1 mapa 8, obręb Krapkowice"
 

Do pobrania:


PDFZarządzenie 553,2013.pdf

PDFZarządzenie 554,2013.pdf

Wersja XML