Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

WYWOZIK KRAPKOWICE

 

Użytkowników aplikacji Wywozik Krapkowice informujemy o konieczności jego aktualizacji, z uwagi na wyodrębnienie z odpadów suchych frakcji papieru i prowadzenia od marca br. jego selektywnej zbiórki.

Przy okazji jej przeprowadzenia zostanie zaczytany także harmonogram odbioru odpadów komunalnych na marzec i kwiecień br.

 

 

Wersja XML