Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wykazy nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy i użyczenia

„Burmistrz Krapkowic informuje, że na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w  Krapkowicach oraz na stronach internetowych urzędu zostały podane do publicznej wiadomości wykazy:

  1. nieruchomości przeznaczonej do użyczenia: dz. 434/4  m. 2 obręb Pietna, dz. 201 m. 2 obręb Steblów, dz. 407/2 m. 1 obręb Dąbrówka Górna, dz. 1093 m. 4 obręb Kórnica, dz. 713/2 m. 6 obręb Żużela, dz. 18, 19, 31, 48, 56, 41, 11, 55, 481 m. 14 obręb Krapkowice,
  2. nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy na czas oznaczony do 3 lat: dz. 54/9 m. 11 obręb Krapkowice, dz. 1018 m. 2 obręb Rogów Opolski, dz. 1158/2 m. 8 obręb Krapkowice, dz. 866/2 m. 3 obręb Żywocice, dz. 342/2, 236/3 i 54 m. 14 obręb Krapkowice, dz. 8/1 m. 6 obręb Krapkowice, dz. 38 i 39 m. 2 obręb Krapkowice, dz. 625 m. 6 obręb Żużela.

 

Do pobrania:

PDFZarządzenie 6,2018.pdf

PDFZarządzenie 7,2018.pdf

Wersja XML