Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Gmina Krapkowice uzyskała 85% dofinansowania do usunięcia azbestu

INFORMACJA BURMISTRZA KRAPKOWIC

o uzyskaniu dofinansowania

na zadanie pn.: „Unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Krapkowice - w roku 2018”

 

Informuję, że Gmina Krapkowice uzyskała dofinansowanie na zadanie pn.: „Unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Krapkowice - w roku 2018” ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu na podstawie umowy dotacji z dnia 31 sierpnia 2018 roku Nr 89/2018/G-28/OZ-ZOA/D.

Całkowita wartość zadania wyniosła 27 613,83 zł brutto (słownie złotych: dwadzieścia siedem tysięcy sześćset trzynaście 83/100), zaś przyznana dotacja stanowi 85% tej wartości tj. kwotę 23 471,76 zł.

Pozostałe 15% kosztów przedsięwzięcia ponoszą właściciele nieruchomości. 

Wersja XML