Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

XLV NADZWYCZAJNA SESJA RADY MIEJSKIEJ W KRAPKOWICACH

XLV NADZWYCZAJNA SESJA

RADY MIEJSKIEJ W KRAPKOWICACH

na wniosek Burmistrza Krapkowic z dnia 31.08.2018 roku,

działającego w oparciu o art. 20 ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym
(t.j. Dz.U. z 2018 r.poz.994 z późn.zm.) 

w dniu  6 września 2018 r. (czwartek) o godz. 1500
w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Krapkowicach, ul. 3 Maja 17

 

 

z porządkiem obrad:

1. Otwarcie XLV Nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Krapkowicach i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Podjęcie uchwał:

1) w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości w drodze
bezprzetargowej;

2) zmieniająca Uchwałę Nr XLIV/506/2018 Rady Miejskiej w Krapkowicach
z dnia 23 sierpnia 2018 roku w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi;

3) zmieniająca Uchwałę Nr VIII/86/2015 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 18 czerwca 2015 roku w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Krapkowice;

4) w sprawie zmiany Uchwały Nr X/116/2015 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 11 września 2015 roku w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

3.  Zakończenie  XLV Nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Krapkowicach.

 

          

 

 

Wersja XML