Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

[25-01-2013] BEZPŁATNE SZKOLENIA DLA ROLNIKÓW i DOMOWNIKÓW

"Szkolenia z zakresu finansów gospodarstwa rolnego, ubezpieczenia rolników i gospodarstw rolnych z terenu woj. dolnośląskiego, opolskiego i lubuskiego"


Zakres programowy szkolenia:
•    System opodatkowania działalności rolniczej
•    Ubezpieczenia w rolnictwie,
•    Zasady ewidencji przychodów i rozchodów w gospodarstwie rolnym
•    Instrumenty wsparcia finansowego gospodarstw rolnych w ramach WPR
Organizatorzy zapewniają materiały szkoleniowe, zaświadczenia o ukończeniu szkolenia, poczęstunek i nocleg
Czas trwania szkolenia - 2 dni (12 godzin)
Warunki uczestnictwa w szkoleniach
Uczestnikiem szkoleń może być osoba pełnoletnia z województwa dolnośląskiego, opolskiego lub lubuskiego oraz będąca:
•    rolnikiem lub domownikiem,
•    osobą zatrudnioną w rolnictwie,
•    małżonkiem rolnika,
•    podmiotem prowadzącym dział specjalny produkcji rolnej,
•    producentem rolnym (osobą fizyczną, osobą prawną, jednostką organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, która posiada numer identyfikacyjny),
•    podatnikiem podatku rolnego,
•    podatnikiem podatku leśnego.

 

PEŁNA INFORMACJA O SZKOLENIACH

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Wersja XML