Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

,,Smród" na ul. Ks. Duszy

Brak opisu obrazka

W dniu 26.07.2018 r. strażnicy miejscy otrzymali informację, że w godzinach wieczornych na ul. Ks. Duszy unosi się nieprzyjemny zapach. Zgłaszający nie sprecyzował jednak skąd pochodzi i co może być jego źródłem. Jest to jednak informacja bardzo istotna. Przepisy prawa nie pozwalają ukarać kogokolwiek za zapach, a jedynie za konkretny czyn, który finalnie może doprowadzić do fetoru. W przypadku tego zgłoszenia patrol Straży Miejskiej pomimo kilku kontroli ul. Ks. Duszy nie stwierdził ,,smrodu", który  by mógł ich doprowadzić do sprawcy czynu będącego wykroczeniem.

Wersja XML