Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Konflikty sąsiedzkie

Brak opisu obrazka

Strażnicy miejscy bardzo często podejmują interwencje dotyczące konfliktów sąsiedzkich. Otrzymywane są zgłoszenia, w którym jeden z sąsiadów oskarża drugiego i tak na przemian. Niejednokrotnie uchybienia, o których się dowiadujemy to wykroczenia. Duży odsetek to sprawy typowo cywilne gdzie funkcjonariusze przeprowadzają jedynie rozmowy profilaktyczne bądź informują o możliwym, ewentualnym dalszym postępowaniu stron konfliktu. W ostatnim tygodniu patrol Straży Miejskiej dwukrotnie podejmował tego typu interwencje, które dotyczyły nieprawidłowego parkowania, bałaganu czy też leżących liści.

Wersja XML