Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Dyplom dla świetlicy PSSP nr 5

Świetlica PSSP nr 5 w Krapkowicach w Ogólnopolskim Konkursie zorganizowanym przez Studium Prawa Europejskiego, otrzymała tytuł: „Baw się i ucz. Świetlica szkolna przyjazna uczniowi”.

Konkurs przeprowadzony został od 28 kwietnia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. Celem konkursu było zaprezentowanie świetlicy szkolnej, jako miejsca do nauki, jak również zabawy. Warunkiem otrzymania tytułu oraz dyplomu „Baw się i ucz. Świetlica szkolna przyjazna uczniowi” było zrealizowanie zadań przewidzianych regulaminem konkursu.

W ramach konkursu nasza świetlica realizowała następujące zadania:

1.    Zorganizowano przedstawienie na podstawie wspólnie wybranej bajki: „Smerfy”. Praca nad ciałem, głosem i przestrzenią.

2.    Przeprowadzono  debatę uczniowską nt. „Zdrowia na talerzu”. Wykonano „talerze  zdrowej żywności’ .

3.    Przeprowadzono pogadankę z uczniami na temat wakacyjnych podróży na podstawie własnych przeżyć, zgromadzonych pamiątek i zdjęć. Wykorzystano mapę Polski do zaznaczenia miejsc odwiedzanych podczas podróży wakacyjnych.

4.    Zorganizowano w ramach tygodnia Harrego Pottera, konkursu na wykonanie czarodziejskiej różdżki i czapki.

5.    Przeprowadzono rozmowę i przedstawiono prezentację nt. bezpieczeństwa w trakcie korzystania z Internetu oraz zakazu kontaktów z nieznajomymi w Sieci.

6.    Przeprowadzono konkurs recytatorski pod hasłem „ZOO” Jana Brzechwy.

7.    Odbyły się zajęcia w ramach, których uczniowie rozmawiali nt. roli świetlicy szkolnej oraz przedstawili świetlicę jako miejsca do nauki i zabawy.

8.    Zorganizowano spotkanie pod hasłem „Czytanie łączy pokolenia” w trakcie, którego starsze uczennice czytały młodszym.

9.    Wychowawcy świetlicy przygotowali własne opinie na temat pracy z uczniem zdolnym oraz z uczniem mającym trudności w nauce.

10. Zorganizowano w ramach tygodnia „Polska Złota Jesień”, konkurs na przygotowanie opowiadań/zdjęć/prac plastycznych pt. „Jesienny spacer”, gdzie uczniowie poprzez głosowanie  wyłonili zwycięzcę.

Ponadto, wychowawca świetlicy p. Paulina Zdyb uczestniczyła w kursie „Baw się i ucz” zorganizowanym przez Studium Prawa Europejskiego. Podczas realizacji zadań uczniowie z dużym zaangażowaniem przygotowywali rekwizyty, dekoracje i prace plastyczne. Zadania realizowane w formie konkursów plastycznych oraz literackich, były dla uczniów bardzo atrakcyjne, rozbudowywały ich kreatywność, ujawniały talenty i zdolności. Dzieci pozyskały nową wiedzę z zakresu bezpiecznego korzystania z internetu, zdrowego odżywiania się itp. Sprawozdania dokumentujące wykonanie zadań konkursowych, fotografie z przeprowadzonych zajęć, prac plastycznych oraz opracowanie podsumowania z analizą wyników, zostało przesłane do Jury konkursu. Po analizie i ocenie przesłanych materiałów, przyznano naszej szkole tytuł i dyplom honorowy:„Baw się i ucz. Świetlica szkolna przyjazna uczniowi”, z czego jesteśmy bardzo dumni, gdyż wymagało to od nas wiele pracy.

 

 Wychowawcy świetlicy

 

 

Wersja XML