Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Monitoring powietrza

W gminie Krapkowice działa pionierski program badania jakości powietrza. Dziewięć czujników zamontowanych zostało na terenie miasta, jedenaście w sołectwach (po jednym w każdym). Urządzenia pracują bez przerwy, a aktualizowane co godzinę pomiary dostępne są na stronach internetowych: MeteoWidget (meteoalert.pl) lub www.krapkowice.pl (przycisk „Monitoring powietrza”). Dzięki temu każdy mieszkaniec może sprawdzić czym oddycha on i jego najbliżsi. W skrajnych punktach gminy oraz na obiekcie Powiatowej Straży Pożarnej umieszczonych zostało także 5 stacji meteo, które dokonują pomiaru temperatury, wiatru, ciśnienia i opadów. Program jest współfinansowany ze środków  Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu.

 

 

 

Brak opisu obrazka

Wersja XML