Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wyrzucone odpady wielkogabarytowe na ul. Kilińskiego

Brak opisu obrazka

Dnia 18.08.2017 r. otrzymano zawiadomienie o wyrzuconych odpadach wielkogabarytowych na teren Mobilnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na ul. Kilińskiego w Krapkowicach. Odpady wyrzucono niezgodnie z harmonogramem wywozu.  W  sprawie są prowadzone obecnie czynności wyjaśniające.

Wersja XML