Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wykazy nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

Burmistrz Krapkowic informuje, że na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w  Krapkowicach oraz na stronach internetowych urzędu został podany do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy na czas oznaczony do 3 lat: działka 51/12 z k.m. 3, obręb Krapkowice oraz wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy na czas nieoznaczony: część działki 9/1, k.m. 9, obręb Krapkowice.

 

Do pobrania:

PDFzarządzenie 718,2017.pdf

PDFzarządzenie 720,2017.pdf

Wersja XML