Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Szkolenie dla przedstawicieli organizacji pozarządowych

Szkolenie dotyczy otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa Opolskiego w zakresie wspierania i upowszechniania rozwoju i odnowy wsi w XX rocznicę utworzenia opolskiego Programu Odnowy Wsi. Termin: 17 marca, sala audytoryjna Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego (segment C, I piętro) przy ul. Hallera 9 w Opolu.

PDF01_formularz zgloszeniowy.pdf

Wersja XML