Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Krapkowice: walory przyrody i ochrona środowiska

Walory przyrody

Swoistą atrakcję przyrodniczą stanowi zespół zadrzewień przy ujęciu rzeki Osobłogi w Krapkowicach oraz roślinność bagienna w dolinie rzeki Odry na wysokości wsi Żużela oraz Ligoty Krapkowickiej. Warto również wspomnieć o parku o charakterze zabytkowym w Żużeli.

  Park w Rogowie Opolskim Park w Rogowie Opolskim Rogów Opolski Brak opisu obrazka
Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka
Szata roślinna Szata roślinna Śnieżyczka przebiśnieg Dziewięćsił bezłodygowy

Ochrona środowiska

Zobacz:

 


Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

DO POBRANIA:

 •  informacja dla przedsiębiorców - wpis do rejestru >> pobierz
 • oświadczenie >> pobierz
 • wniosek o wpis do rejestru >> pobierz
 • wykaz przedsiębiorców odbierających odpady komunalne >> pobierz
 • wykaz punktów zbiórki odpadów komunalnych >> pobierz

 

 

 

 

Wersja XML