Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zagospodaruj teren przy Hali Widowiskowo-Sportowej

Burmistrz Krapkowic zaprasza osoby fizyczne lub prawne do wzięcia udziału w konkursie

na opracowanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej przedsięwzięcia pn. :

„Zagospodarowanie terenów parkowo-rekreacyjnych w rejonie Hali Sportowo-Widowiskowej im. Władysława Piechoty w Krapkowicach”

Szczegółowe informacje o Konkursie znajduje się w Regulaminie Konkursu, dostępnym na stronie internetowej Gminy Krapkowice www.krapkowice.pl  

Wszelkich informacji o konkursie udziela inspektor Wydziału Gospodarki Komunalnej i Inwestycji
– Pan Adam Ziaja tel.:  77 44 66 823;  email:

 

Opis pracy konkursowej:

Wymagane warunki: koncepcja winna przewidywać powstanie terenów rekreacyjnych, m.in. przystani wodnej na Odrze, atrakcji dla dzieci, urządzeń oraz elementów małej architektury poprawiających estetykę parku oraz pozwalających swobodnie wypoczywać mieszkańcom. Do koncepcji powinien być dołączony planowany koszt całkowity prac objętych koncepcją. Wartość tych prac nie powinna przekroczyć kwoty  300 000 zł brutto.

                                                                                                                                              Burmistrz Krapkowic
                                                                                  /-/ Andrzej Kasiura                                                                                     

                                                                              

     W zał. :

  1. Regulamin Konkursu DOCXRegulamin konkursu.docx
  2. Mapa obszaru objętego konkursem PDFKonkurs_granice.pdf
  3. Mapa wektorowa obszaru objętego konkursem ZIPkrapkowice_mapa.zip

 

Wersja XML