Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

nabór 2016

Celem realizacji zadań określonych w Planie gospodarki niskoemisyjnej Gminy Krapkowice Rada Miejska w Krapkowicach podjęła uchwałę w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowych z budżetu Gminy Krapkowice na realizację inwestycji polegających na wymianie węglowych źródeł ogrzewania na ekologiczne. Uchwała ta umożliwia przyznanie dotacji celowych osobom fizycznym oraz wspólnotom mieszkaniowym, które planują wymianę starych, węglowych pieców na ogrzewanie ekologiczne.

Wersja XML