Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Nowy harmonogram odbioru odpadów komunalnych

Firma Naprzód Sp. z o.o. z siedzibą w Rydułtowach przeprasza za nieterminowe odbiory odpadów komunalnych z terenu Gminy Krapkowice. Powodem opóźnień jest znaczne zwiększenie ilości odpadów zielonych oraz suchych w sezonie letnim. Terminowa realizacja odbioru takich ilości odpadów według obecnego harmonogramu jest w praktyce niemożliwa.

W związku z powyższym w dniach 1-16 września br. firma Naprzód Sp. z o.o. dostarczy mieszkańcom nowe harmonogramy odbioru odpadów, z terminem obowiązywania od 19 września 2016 roku.

Mamy nadzieję, że wprowadzone zmiany harmonogramu oraz dodatkowa obsada sprzętu specjalistycznego wyeliminuje opóźnienia w odbiorze odpadów.

                                                                                                                                  Z wyrazami szacunku,  Andrzej Adamczyk - Prezes Zarządu  

Wersja XML