Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Spotkanie w sprawie rewitalizacji

Burmistrz Krapkowic Andrzej Kasiura zaprasza wszystkich mieszkańców, przedsiębiorców oraz przedstawicieli instytucji, stowarzyszeń, organizacji i wszystkich innych zainteresowanych z Gminy Krapkowice na spotkanie dotyczące prac nad Lokalnym Programem Rewitalizacji Gminy Krapkowice na lata 2016-2023, które odbędzie się 29 sierpnia 2016 r. (poniedziałek) o godz. 17.00 w sali narad  nr 25 Urzędu Miasta i Gminy w Krapkowicach. Liczymy na Państwa czynny udział w spotkaniu, co pozwoli na szerokie i kompleksowe spojrzenie na planowane procesy rewitalizacyjne w naszej gminie z uwzględnieniem Państwa uwag i wniosków.

Podczas spotkania przedstawiciele Urzędu Miasta i Gminy w Krapkowicach oraz firmy Atmoterm S.A. - wykonawcy Programu, poruszą zagadnienia związane z tematem rewitalizacji, przedstawią korzyści płynące z opracowania Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Krapkowice, a także zaprezentują efekty prac nad dokumentem, w szczególności wyniki diagnozy obszarów kryzysowych, metodykę wyznaczania obszarów zdegradowanych oraz wyboru obszaru rewitalizacji, a także planowane działania rewitalizacyjne.

Brak opisu obrazka

Projekt finansowany w formie dotacji celowej ze środków budżetu Państwa, w tym w 15 % ze środków krajowych i w 85 % ze środków Funduszu Spójności z Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020

Brak opisu obrazka

 

Wersja XML