Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zakończenie Letniego Obozu Języka Angielskiego

W dniu 15 lipca 2016 r. w Krapkowickim Domu Kultury odbyło się uroczyste zakończenie Letniego Obozu Języka Angielskiego w Pokrzywnej „Summer English Language Camp”. Na zaproszenie Burmistrza Krapkowic Andrzeja Kasiurydo Krapkowic przybyły delegacje z zaprzyjaźnionych gmin. Gminę Morawica reprezentowała Sekretarz Anna Kowalska, natomiast Gminę Zabierzów – Małgorzata Tomczyk – Kierownik Wydziału Rozwoju i Promocji. W uroczystości wzięli udział:  przewodniczący Rady Miejskiej w Krapkowicach Andrzej Małkiewicz, wiceburmistrz Andrzej Brzezina oraz sekretarz miasta Harald Brol. W spotkaniu uczestniczyli również przedstawiciele zarządu Towarzystwa Przyjaciół Krapkowic: Szymon Kliszewski oraz Adelajda Pawelczyk.

Burmistrz Krapkowic Andrzej Kasiura podziękował nauczycielom z USA oraz kadrze obozu za zaangażowanie w rozwijanie umiejętności językowych młodzieży. Przedstawiciele miast partnerskich złożyli Burmistrzowi gratulacje za sprawną organizację obozu językowego. Burmistrz Krapkowic podziękował przedstawicielom partnerskich gmin za współpracę i życzył wytrwałości w kontynuowaniu podejmowanych działań, które przyczyniają się do pogłębiania przyjaźni między lokalnymi społecznościami.

W trakcie uroczystości przedstawiono prezentację podsumowującą czas dwutygodniowej nauki, zabawy i wypoczynku na obozie językowym w Pokrzywnej. Młodzież zaprezentowała się w programie artystycznym w języku angielskim. Uczestnikom obozu Burmistrz Krapkowic wręczył certyfikaty zakończenia obozu oraz drobne upominki. Uroczystość zakończyła się wspólnym pamiątkowym zdjęciem oraz zaproszeniem do wzięcia udziału w kolejnym obozie językowym, organizowanym w przyszłym roku przez gminę Zabierzów.

 

 

Wersja XML