Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Podatki i opłaty lokalne

I. Stawki podatku od nieruchomości na 2021 rok:

Lp.

Przedmiot opodatkowania

 Stawki na 2021 rok

1

Od gruntów

 

a)

związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej- od 1m² powierzchni

0,93

b)

pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych - od 1 ha powierzchni

4,10

c)

pozostałych - od 1m² powierzchni

0,35

d)

niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji (…) - od 1 m² pow.

3,09

2

Od budynków lub ich części

 

a)

mieszkalnych - od 1 m² powierzchni użytkowej

0,70

b)

związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej - stawkę podstawową - od 1m² powierzchni

22,90

c)

związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej w obiektach handlowych (w sklepach wielkopowierzchniowych) na powierzchni przekraczającej 800m², stacje paliw, banki i instytucje finansowe - stawkę podwyższoną - od 1m² powierzchni

24,84

d)

zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym - od 1m² powierzchni

9,94

e)

związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych - od 1 m² powierzchni

4,78

f)

pozostałych - od 1m² powierzchni

4,25

g)

garaże - od 1m² powierzchni

6,58

3

Budowle - ich wartość

2%

 

II. Stawka podatku leśnego na 2021 rok: 43,3048 zł. 

 

III. Stawka podatku rolnego na 2021 rok:

- za 1 ha przeliczeniowy 146,38 zł, 

- za 1 ha fizyczny 292, 75 zł. 

 

TERMIN SKŁADANIA DEKLARACJI NA PODATEK ROLNY I LEŚNY – 15.01.2021r.

TERMIN SKŁADANIA DEKLARACJI NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI – 31.01.2021r.

TERMIN SKŁADANIA DEKLARACJI NA PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH – 15.02.2021r.

Wersja XML