Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Komunikaty i ogłoszenia

 • Informacje o wynikach przetargów z dnia 19 listopada 2021 roku

  Data publikacji: 30-11-2021 09:51
 • Wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

  Data publikacji: 30-11-2021 09:34
 • Wykazy nieruchomości do dzierżawy i użyczenia

  Data publikacji: 30-11-2021 09:28
 • Zawiadomienie z dnia 29.11.2021 r.

  Na podstawie art. 53 ust. 1 o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2021 r. poz. 741 z późn. zm.) zawiadamiam, że na wniosek Spółki z o.o. Wodociągi i Kanalizacja, ul. Czecha 1, 47-300 Krapkowice wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej w miejscowości Krapkowice z rur Ø 110-Ø160 o długości około 700,0 m. (...)
  Data publikacji: 29-11-2021 09:26
 • Informacja o prowadzonych konsultacjach społecznych przez Związek Powiatowo - Gminny "Jedź z Nami"

  w związku z aktualizacją " Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Związku Powiatowo-Gminnego JEDŹ Z NAMI"
  Data publikacji: 25-11-2021 13:49
 • Obwieszczenie z dnia 24.11.2021 r.

  Na podstawie art. 53 ust. 1 o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r. poz. 741) zawiadamiam, że dnia 23.11.2021 r. wydana została decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej, realizowanej na działkach nr 100/1, 78/1 k.m.13 przy ul. Piastowskiej w Krapkowicach.
  Data publikacji: 24-11-2021 11:29
 • Wykaz nieruchomości do sprzedaży w trybie przetargu ograniczonego

  Data publikacji: 23-11-2021 09:36
 • Konsultacje społeczne

  projektu uchwały w sprawie powołania Gminnej Rady Seniorów w Krapkowicach i nadania jej statutu.
  Data publikacji: 22-11-2021 11:27
 • Obwieszczenie

  Brak opisu obrazka
  Na podstawie art. 42 ab ust.2 ustawy z dnia 13 października 1995 r. – Prawo łowieckie (Dz.U. z 2020 r. poz. 1683 z późn. zmianami) Burmistrz Krapkowic podaje do publicznej wiadomości informację, że od 13.11.2021 r do 15.01.2022 r. na terenie obwodów łowieckich nr 93 i 97  prowadzone będą polowania zbiorowe przez Koło Łowieckie „Ostoja” w Krapkowicach.
  Data publikacji: 18-11-2021 08:02
 • Obwieszczenie

  Na podstawie art. 42ab ust.2 ustawy z dnia 13 października 1995 r – Prawo łowieckie
  Data publikacji: 05-11-2021 13:46
Wersja XML