Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ogłoszenie Burmistrza Krapkowic o wykazach nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i dzierżawy

Burmistrz Krapkowic informuje, że na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Krapkowice oraz na stronach internetowych urzędu zostały podane do publicznej wiadomości wykazy nieruchomości:

Do pobrania:

PDFzarządzenie 335,2016.pdf

PDFzarządzenie 336,2016.pdf

PDFzarządzenie 337,2016.pdf

PDFzarządzenie 338,2016.pdf

PDFzarządzenie 339,2016.pdf

Wersja XML