Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Pozytywne zmiany w OSP Ściborowice

Ruszyły Przeglądy Ochotniczych Straży Pożarnych w Gminie Krapkowice. W dniu 12.10.2015 taki przegląd odbył się w OSP Ściborowice. 

Dużym zaskoczeniem dla wizytujących przedstawicieli PSP był ogrom prac wykonanych społecznie na rzecz remizy strażackiej.
Odmalowano strażnicę, wykonano remont muru oporowego, wymieniono rynny, wybudowano kapliczkę św. Floriana, przeprowadzono także remont garaży.

Nowy samochód gaśniczy przystosowano do działań ratowniczych.

Dziękujemy strażakom za zaangażowanie oraz wniesiony społecznie wkład pracy.


Naczelnik OSP Ściborowice
K. Mazurek
 

 

 

Wersja XML