Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

OBWIESZCZENIE dot. Rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 423 w m. Obrowiec

OBWIESCZENIE WOJEWODY OPOLSKIEGO o wydaniu decyzji zezwalajacej na realizacje inwestycji drogowej, obejmującej Rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 423 w m. Obrowiec od km 29+285,00 do 32+400

 

 

Wersja XML