Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

KOTY WOLNO ŻYJĄCE

Brak opisu obrazka

 

Koty uliczne, wolno żyjące… ich sanitarna rola w mieście jest niezastąpiona. Ograniczają bowiem liczbę występujących gryzoni. Kot z reguły chadza własnymi drogami, dlatego kocia natura wymaga poszanowania dla swobody bytu.

       Opieka nad wolno żyjącymi kotami, realizowana jest poprzez monitorowanie największych skupisk kotów wolno żyjących na terenie Miasta i Gminy Krapkowice, w celu określenia ich ilości, a następnie dokarmianie ich w okresie zimowym, które realizowane jest poprzez zakup i wydawanie karmy społecznym opiekunom (karmicielom) zwierząt, a także współdziałanie z organizacjami społecznymi, których celem statutowym jest ochrona zwierząt.

 

Dokarmianie zwierząt

Karma dla społecznych opiekunów zwierząt wydawana jest w okresie zimowym przez Wydział Gospodarki Gruntami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta i Gminy w Krapkowicach (budynek II, parter, pokój nr 17). Tam również uzyskacie Państwo informacje, jak zostać społecznym opiekunem zwierząt. 

Wniosek o wpis do rejestru społecznych opiekunów zwierząt:

DOCXWniosek o wpis do rejestru społecznych opiekunów zwierząt.docx

Wniosek o wydanie karmy:

DOCXWniosek o wydanie karmy.docx

 

Sterylizacja/kastracja bezdomnych kotów

Ograniczanie populacji bezdomnych zwierząt domowych poprzez ich sterylizację i kastrację, realizuje zakład leczniczy dla zwierząt, z którym Gmina zawarła umowę na świadczenie usług w przedmiotowym zakresie, za wyjątkiem zwierząt, u których istnieją przeciwwskazania do wykonywania zabiegów z uwagi na stan zdrowia lub wiek.

Wniosek o przeprowadzenie sterylizacji/kastracji zwierząt:

PDFWniosek o sfinansowanie sterylizacji_kastracji.pdf

 

           

 

 

 

 

Wersja XML