Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

POZIOMY RECYKLINGU

Poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych, osiągnięte przez Gminę Krapkowice w latach 2014-2020.

 

Poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia [%]

 

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Papier, metal, tworzywa sztuczne, szkło

14

16

18

20

30

40

50

Poziom osiągnięty przez Gminę Krapkowice

54,21

42,01

36,60

32,22

38

103,25

103,68

 

Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami  [%]

 

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Inne niż niebezpieczne odpady budowlane i rozbiórkowe

38

40

42

45

50

60

70

Poziom osiągnięty przez Gminę Krapkowice

94,74

90,90

100

100

99

95,28

96,79

 

Poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania [%]

 

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Odpady komunalne ulegające biodegradacji

50

50

45

45

40

40

35

Poziom osiągnięty przez Gminę Krapkowice

18,12

20,03

0

19,06

15,00

20,03

11,39

 

Dane niezbędne do wyliczenia w/w poziomów recyklingu pochodziły ze sprawozdań kwartalnych, półrocznych i rocznych opracowanych przez podmioty świadczące usługi w zakresie odbioru odpadów komunalnych, wpisane do rejestru działalności regulowanej, a także podmiotów zbierających odpady komunalne.

 

Wersja XML