Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

MIEJSCA ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW

Podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Krapkowice zobowiązani są do przekazywania zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania do:
- Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Dzierżysławiu,

- Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Kędzierzynie-Koźlu.

Powyższe wynika z Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Opolskiego na lata 2016-2022 z uwzględnieniem lat 2023-2028, przyjętego uchwałą Sejmiku Województwa Opolskiego Nr XXVII/306/2017 z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia „Planu gospodarki Odpadami dla Województwa Opolskiego na lata 2016-2022 z uwzględnieniem lat 2023-2028".  W/w instalacje zostały wskazane dla Południowo – Wschodniego Regionu Gospodarki Odpadami Komunalnymi, do którego należy Gmina Krapkowice.

Brak opisu obrazka

Wersja XML