Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

 

WYSOKOŚĆ OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Właściciel nieruchomości zamieszkałej jest zobowiązany złożyć pierwszą deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi do Urzędu Miasta i Gminy Krapkowice w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości lub 14 dni od dnia, w którym nastąpiły zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Miesięczna stawka opłaty w przypadku nie prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów komunalnych wynosi:

1) gospodarstwo domowe 1 osobowe - 20,00 zł,

2) gospodarstwo domowe 2 osobowe - 40,00 zł,

3) gospodarstwo domowe 3 osobowe - 60,00 zł,

4) gospodarstwo domowe 4 osobowe - 80,00 zł,

5) gospodarstwo domowe powyżej 4 osób - 90,00 zł

Miesięczna stawka opłaty w przypadku selektywnego zbierania odpadów komunalnych wynosi:

1) gospodarstwo domowe 1 osobowe - 11,00 zł,

2) gospodarstwo domowe 2 osobowe - 22,00 zł,

3) gospodarstwo domowe 3 osobowe - 33,00 zł,

4) gospodarstwo domowe 4 osobowe - 44,00 zł,

5) gospodarstwo domowe powyżej 4 osób - 50,00 zł.

Właściciel nieruchomości zamieszkałej zobowiązany jest do uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kasie Urzędu Miasta i Gminy w Krapkowicach lub przelewem na rachunek bankowy Urzędu o numerze:

55 8884 0004 2001 0000 7777 0200

W tytule przelewu należy wpisać, za jaki okres jest dokonywana wpłata opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, adres nieruchomości, której opłata dotyczy oraz imię i nazwisko właściciela.

Opłatę należy uiszczać kwartalnie do 27 dnia każdego ostatniego miesiąca kwartału w terminach:

Wersja XML