Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Konta bankowe gminy Krapkowice

Informacja o rachunkach bankowych gminy prowadzonych w Banku Spółdzielczym Krapkowice:

NUMER KONTA: 

TYTUŁ  WPŁATY:

93 8884 0004 2001 0000 7777 0001 

opłaty z tytułu wieczystego użytkowania terenu, podatki, opłaty z  tytułu sprzedaży mienia komunalnego, przekształcenia prawa własności, dzierżawy, wpłaty za koncesje alkoholowe, mandaty – Straż Miejska, za zajęcie pasa drogi, opłata skarbowa, z tytułu środowiska, pozostałe opłaty.

66 8884 0004 2001 0000 7777 0002 

 wadia pieniężne na sprzedaż nieruchomości, wadia na roboty inwestycyjne, zabezpieczenia wykonania  umowy.

Od 2007 roku nie ma już znaków opłaty skarbowej. Opłata wnoszona jest gotówką w kasie lub przelewem na konto urzędu lub instytucji, w której składane są dokumenty.


 

Wersja XML