Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wybory samorządowe 2010

Brak opisu obrazka

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, Rady m. st. Warszawy, rad dzielnic m. st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zostało ogłoszone w Dzienniku Ustaw z dnia 20 września 2010 r. Nr 171, poz. 1151. [rozporządzenie].

 

Akty prawne, wyjaśnienia, komunikaty i informacje - więcej na stronie PKW»

 Akty prawne, wyjaśnienia, komunikaty i informacje Burmistrza Krapkowic

Wyjaśnienia, komunikaty i informacje Miejskiej Komisji Wyborczej w Krapkowicach

 

Źródło: Państwowa Komisja Wyborcza; UMiG Krapkowice

Wersja XML